Garanties

 • RG Bouwmachines geeft standaard volgende garanties :

  2 jaar* garantie op Raimondi & Montolit machines.

  1 Jaar* garantie op alle andere merken volgens specificaties van de fabrikanten.

  1 Jaar* garantie op aanhangwagens volgens specificaties van de bouwers.

  1 Jaar* garantie op 2e hands aanhangwagens, bijgevoegd bij een verkoop.

  * Uitsluitend geldig bij normaal en correct gebruik. Voor meer informatie over de garantiebeperkingen kunt u altijd op onze burelen of bij uw vertegenwoordiger terecht.

 • Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder:

  Slijtage als gevolg van normaal gebruik.

  Schade door onjuist gebruik van de machine.

  Geheel of gedeeltelijk gedemonteerde machines.

  Schade door overbelasting van de machine of het gebruik van niet toegestane, defecte of verkeerde toegepaste inzetgereedschappen.

  Schade die door de machine aan inzetgereedschappen of werkstuk wordt veroorzaakt.

  Gebruik van geweld.

  Gevolgschade die kan worden teruggevoerd op ondeskundig of onvoldoende onderhoud door de klant of derden.

  Beschadigingen door externe inwerking of inwerking van voorwerpen zoals zand of steen.

  Schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomstoot.

  Aanhangwagens, werfwagens en alle rollend materieel hebben een fabrieksgarantie van 1 jaar en vallen onder dezelfde voorwaarden als bovenvernoemde voorwaarde met uitzondering van de garantietermijn.

  Garantieclaims ten aanzien van inzetgereedschap en toebehoren zijn alleen mogelijk als deze worden gebruikt met machines waarbij een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.

 • Bij aankoop van een nieuwe machine biedt RG Bouwmachines 2 jaar* fabrieksgarantie vanaf de datum van de verkoop van de machine aan de eindverbruiker. De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn terug te voeren op materiaal- en of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging van bepaalde eigenschappen.

  Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke aankoopbewijs met de verkoopdatum worden bijgevoegd.

  Garantiereparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door werkplaatsen of servicestations die door RG Bouwmachines zijn erkend.

  Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik volgens bestemming.